Legal notice

WRĘCZ Agnieszka Niechciał company – brand owner Naviculus Erotic Art, is registered in Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Headquarters: Kaliska street 14/56, 41-200 Sosnowiec.
NIP: 6441863383
REGON: 273248688

Sharing is sexy: