Licencja rozszerzona

Akceptacja Umowy Licencyjnej jest absolutnym warunkiem wykorzystania jakichkolwiek produktów (Treści) udostępnianych na witrynie naviculus.pl.

Niniejsza Umowa jest zawarta między Agnieszką Niechciał (Autor) i Użytkownikiem (pobierającym bez prawa wyłączności), który pobiera Treść, zgodnie z definicją poniżej, z witryny internetowej (naviculus.pl).

Użytkownik nie może pozwolić, aby ktokolwiek inny używał jego unikalnej nazwy Użytkownika lub hasła. Użytkownik oświadcza, że skończył 18 lat i jest osobą pełnoletnią.

Do celów niniejszej Umowy „Treść” jest definiowana jako obraz, ilustracja, fotografia, grafika lub rysunek, które są własnością Autora – gdzie Autor nie zrzeka się swoich praw autorskich, praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej – i zostały udostępnione do pobrania na stronie internetowej naviculus.pl.

Użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał, zrozumiał i zaakceptował warunki niniejszej Umowy oraz zgodził się przestrzegać tych warunków przez pobranie jakiejkolwiek Treści z witryny internetowej.

Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa i wszystkie wymagane uprawnienia, włącznie z prawami autorskimi, i udostępnia Treści zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Żadna z prac, udostępniana na witrynie internetowej nie jest obciążona prawami własności osób trzecich.

Użytkownik uznaje i zgadza się, że niniejsza Umowa dotyczy użycia komercyjnego pobranych przez niego Treści. Zgadza się także na ograniczenia płynące z warunków niniejszej Umowy, oraz że dotyczy ona każdej pobranej Treści przez Użytkownika na zasadach Licencji Rozszerzonej.

Zasady i warunki korzystania z Treści na zasadach Umowy Licencji Rozszerzonej:

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Autor udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, publikowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

Licencja nie jest ograniczona terytorialnie i czasowo.

Treść może być wykorzystywana do wszystkich celów komercyjnych, ale nie może być przekazana w takim celu osobom trzecim.

Umowa pozwala na użytkowanie, reprodukowanie lub publikowanie Treści – bez jakiejkolwiek możliwości modyfikacji (gdzie skalowanie, zmiana formatu zapisu oraz zmiana kolorów nie jest modyfikacją) w nielimitowanej długości czasu na dozwolonych nośnikach, w obszarach obejmujących:

 1. strony internetowe, sklepy i blogi
 2. dokumenty elektroniczne i raporty
 3. prezentacje multimedialne ( Powerpoint, Flash, itd. )
 4. materiały reklamowe i promocyjne online
 5. materiały reklamowe i promocyjne w magazynach, gazetach, na bilbordach, w punktach sprzedaży itd.
 6. wszelkie materiały drukowane (książki, plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarze, naklejki itp.)
 7. inne materiały przeznaczone na sprzedaż (kubki, artykuły papiernicze, koszulki, puzzle itd.)
 8. filmy, materiały video w telewizji lub internecie
 9. elementy graficzne na opakowaniach
 10. wzory graficzne przeznaczone na odsprzedaż (software, aplikacje komputerowe, aplikacje iPhone, iPad, iPod, Android, Windows / Linux itd.)
 11. wszelkie inne towary przeznaczone do odsprzedaży.

Użytkownik gwarantuje, że nie będzie:

 1. Sublicencjonować, sprzedawać, oddawać, przekazywać żadnych praw zawartych w niniejszej Umowie; sprzedawać Treści (w tym zmodyfikowanej) jako samodzielne pliki lub jako część bazy danych on-line lub innej bazy danych, jak również produktów pochodnych zawierających Treść w sposób, który umożliwia stronie trzeciej pobranie, wyodrębnienie lub dostęp do Treści jako samodzielnego pliku.
 2. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Treść (włączając w to – bez ograniczeń – inne kompozycje współautorskie zawierające Treść) w jakikolwiek oszczerczy, szkalujący, znieważający lub niestosowny sposób. Użytkownik nie może uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Treścią, mogącym łamać jakiekolwiek prawo, regulację lub ustawę w mającej zastosowanie jurysdykcji.

Użytkownik zgadza się, że Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobiera Treść bez prawa wyłączności oraz że ta sama praca może być wykorzystywana również przez innych Użytkowników.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest dostarczona „jako taka” i nie rości sobie pretensji co do pobranej Treści.

W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę (Użytkownik) warunków niniejszej Umowy lub naruszenia praw autorskich, Licencjodawca (Autor) zastrzega sobie prawo do roszczenia o odszkodowanie od Licencjobiorcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.


W razie potrzeby zdobycia grafiki / ilustracji / fotografii na indywidualne zamówienie i / lub wyłączność, proszę o kontakt:
tel. +48 884 699 007
e-mail: aga@naviculus.pl

Dzielenie się jest sexy: