akt kobiecy

OKO STWORZENIA

 50,00 zł – 500,00 zł 

Fotografia artystyczna / akt kobiecy w sztuce.

Wyczyść

Dzielenie się jest sexy:

Opis produktu

Fotografia artystyczna / akt kobiecy.
Piękny prezent dla Twojego wnętrza.

Otrzymasz:
1 plik cyfrowy do pobrania, jak na podglądzie, o rozdzielczości 300 dpi dla najwyższej jakości wydruku (3648 x 2736 px / 30,89 x 23,16 cm) zapisany w formacie jpg.

LICENCJA STANDARDOWA

Akceptacja Umowy Licencyjnej jest absolutnym warunkiem wykorzystania jakichkolwiek produktów ( Treści ) udostępnianych na witrynie naviculus.pl.

Niniejsza Umowa jest zawarta między Agnieszką Niechciał ( Autor ) i Użytkownikiem ( pobierającym bez prawa wyłączności ), który pobiera Treść, zgodnie z definicją poniżej.

Do celów niniejszej Umowy „Treść” jest definiowana jako obraz, ilustracja, fotografia, grafika lub rysunek, które są własnością Autora – gdzie Autor nie zrzeka się swoich praw autorskich, praw majątkowych oraz praw własności intelektualnej.

Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa i wszystkie wymagane uprawnienia, włącznie z prawami autorskimi, i udostępnia Treści zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Żadna z prac, udostępniana na witrynie internetowej naviculus.pl. nie jest obciążona prawami własności osób trzecich.

Użytkownik uznaje i zgadza się, że niniejsza Umowa nie dotyczy odsprzedaży przez niego żadnej Treści w jakiejkolwiek formie, zgadza się na ograniczenia płynące z warunków niniejszej Umowy, oraz że niniejsza Umowa dotyczy każdej pobranej Treści przez Użytkownika na zasadach Licencji Standardowej.

Zasady i warunki korzystania z Treści na zasadach Umowy Licencji Standardowej:

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Autor udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na użytkowanie, reprodukowanie, publikowanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie Treści, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
Licencja nie jest ograniczona terytorialnie i czasowo.
Treść nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych oraz nie może być przekazana w takim celu osobom trzecim.
Umowa pozwala na użytkowanie, reprodukowanie lub publikowanie Treści ( bez jakiejkolwiek możliwości modyfikacji ) w nielimitowanej długości czasu na dozwolonych nośnikach, wyłącznie do celów prywatnych lub edukacyjnych.
Zmiana rozmiaru, koloru oraz formatu Treści nie jest modyfikacją.

Użytkownik gwarantuje, że nie będzie:

1. Sublicencjonować, sprzedawać, oddawać, przekazywać żadnych praw zawartych w niniejszej Umowie; sprzedawać, licencjonować lub dystrybuować Treści lub Treści zmodyfikowanej jako samodzielne pliki lub jako część bazy danych on-line lub innej bazy danych, jak również produktów pochodnych zawierających Treść w sposób, który umożliwia stronie trzeciej pobranie, wyodrębnienie lub dostęp do Treści jako samodzielnego pliku.

2. Dzielić się treścią z innymi osobami, poza prywatnym dozwolonym użytkiem oraz użytkiem dla celów edukacyjnych ( z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o Autorze ).

3. Umieszczać Treści on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku, umieszczać Treść na elektronicznej tablicy ogłoszeń lub umożliwiać dystrybucję Treści za pośrednictwem mobilnych aparatów telefonicznych ( lub podobnych urządzeń ). Nie będzie włączać / komponować Treści w żadne szablony elektroniczne lub aplikacje ( włączając w to bazujące na serwisach internetowych, gdzie celem jest uzyskanie wielokrotnego powielenia w produktach elektronicznych ) lub drukowanych ( włączając w to szablony witryn internetowych, szablony prezentacji, pocztówek, kartek elektronicznych, wizytówek ) lub innych materiałów elektronicznych lub drukowanych.

4. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Treść w sposób powiązany z aplikacjami szablonów graficznych przeznaczonych do sprzedaży; także w połączeniu z dobrami lub usługami przeznaczonymi do sprzedaży / odsprzedaży lub do dystrybucji, której wartość zależy od Treści, włączając w to, bez ograniczeń, kubki, koszulki, plakaty, karty pocztowe i okolicznościowe oraz wszystkie inne towary, w każdym formacie „druku na zamówienie” lub w formacie elektronicznym.

5. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Treść ( włączając w to – bez ograniczeń – inne kompozycje współautorskie zawierające Treść ) w jakikolwiek oszczerczy, szkalujący, znieważający lub niestosowny sposób. Użytkownik nie może uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Treścią, mogącym łamać jakiekolwiek prawo, regulację lub ustawę w mającej zastosowanie jurysdykcji.

6. Wcielać Treści do znaku towarowego lub marki usługowej.

Użytkownik zgadza się, że Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Treści.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pobiera Treść bez prawa wyłączności oraz że ta sama praca może być wykorzystywana również przez innych Użytkowników.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Treść jest dostarczona „jako taka” i nie rości sobie pretensji, co do pobranej Treści.

W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę ( Użytkownika ) warunków niniejszej Umowy lub naruszenia praw autorskich, Licencjodawca ( Autor ) zastrzega sobie prawo do roszczenia o odszkodowanie od Licencjobiorcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.

Dodatkowe informacje

Licencja

Standardowa, Rozszerzona

Rozmiar

7000 x 5000 px

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “OKO STWORZENIA”

Obraz CAPTCHY

*